O Nas

Jak działamy

KontaktO Nas

Jesteśmy firmą inżynierską specjalizującą się w oferowaniu myśli technicznej i jej wdrażaniu u naszych klientów.
Obszar naszych działań to głównie szeroko rozumiana obróbka mechaniczna oraz linie technologiczne i montażowe. Tworzymy zespół praktyków wywodzących się z przemysłu obrabiarkowego, narzędziowego i hutniczego.
SUBBUD Sp. z o.o.
ul. Przyczółkowa 32 B, 02-968 Warszawa,
tel./fax +48 22 651 60 30, e-mail: biuro@subbud.eu , www.subbud.eu, www.subbud.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000348375, NIP 5321464467, REGON 012768364.
Kapitał zakładowy 60000,00 PLN (opłacony w całości)

© 2010 Subbud Sp. z o.o. All rights reserved.